ประกาศของเทศบาล
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.01) 22 มกราคม 2561 21
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 22 มกราคม 2561 14
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 22 มกราคม 2561 16
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 22 มกราคม 2561 17
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ชูศักดิ์ ไปถึงประตูน้ำ หมู่ที่ 7 22 มกราคม 2561 13
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 10 มกราคม 2561 8
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2561 17
ประกาศ เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 05 มกราคม 2561 12
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 05 มกราคม 2561 15
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กล้องติดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2560 27
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โดยรอบและกลบทับขยะด้วยดิน จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ 25 ธันวาคม 2560 28
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 19 ธันวาคม 2560 37
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ธันวาคม 2560 32
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ (ผด.02/1) ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ธันวาคม 2560 31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธันวาคม 2560 35
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 ธันวาคม 2560 45
ประกาศ เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 04 ธันวาคม 2560 15
ประกาศ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 พฤศจิกายน 2560 30
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 14 พฤศจิกายน 2560 44
ประกาศ เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 03 พฤศจิกายน 2560 45

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1173323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
309
138
603788
5289
9091
1173323

Your IP: 54.196.213.0
2018-02-18 10:00