ประกาศของเทศบาล
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 26 เมษายน 2561 25
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 05 เมษายน 2561 20
ประกาศ เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 05 เมษายน 2561 24
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2561 36
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2561 23
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 05 มีนาคม 2561 41
ประกาศ เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 05 มีนาคม 2561 28
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2561 31
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 41
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรีงบดอัดแน่น สายทุ่งเจ็ดหมื่น (คันคลอง) หมู่ที่ ๗ บ้านวังเฉลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 22
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2561 31
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 42
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายระเด่น ไพรสี ถึงบ้านนายสมพงษ์ จันทะจร หมู่ที่ 2(หมู่ที่ 5) 19 กุมภาพันธ์ 2561 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายระเด่น ไพรสี ถึงบ้านนายสมพงษ์ จันทะจร หมู่ที่ 2(หมู่ที่ 5) 19 กุมภาพันธ์ 2561 42
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งเจ็ดหมื่น (คันคลอง) หมู่ที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2561 44
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งเจ็ดหมื่น (คันคลอง) หมู่ที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2561 37
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทดไปบ้านนายโพธิ์ ครุฑแก้ว (หมู่ที่ 5) 19 กุมภาพันธ์ 2561 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทดไปบ้านนายโพธิ์ ครุฑแก้ว (หมู่ที่ 5) 19 กุมภาพันธ์ 2561 40
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2561 40
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ายานพาหนะตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาตำบลคลองพิไกรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอกพื้นที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 30

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1203738
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
406
445
633673
7053
10475
1203738

Your IP: 54.159.85.193
2018-05-28 00:22