กิจกรรม-ผลงาน
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 136
โครงกาารก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 117
การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพิไกร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 126
ประกาศผลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 129
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 125
กิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ 134
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 208
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลคลองพิไกร 181
ได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล 184
ประชุมผู้ปกครองตามโครงการปฐมนิเทศครูพบผู้ปกครอง 149
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 176
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 185
ประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1/2560) 180
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 159
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 341
ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 319
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 353
เทศบาลตำบลคลองพิไกร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 328
กิจกรรม "จังหวัดสะอาด" 3Rs-ประชารัฐ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 337
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 515
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคลลในครอบครัว 393
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด 442
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 399
อบต.บ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย มาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพิไกร 388
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 529

ติดตามเราผ่าน facebook

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1203726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
406
433
633673
7041
10475
1203726

Your IP: 54.159.85.193
2018-05-28 00:18