กิจกรรม-ผลงาน
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 84
โครงกาารก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 80
การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพิไกร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 79
ประกาศผลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 87
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 79
กิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ 82
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 161
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลคลองพิไกร 139
ได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล 146
ประชุมผู้ปกครองตามโครงการปฐมนิเทศครูพบผู้ปกครอง 115
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 145
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 147
ประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1/2560) 144
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 115
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 297
ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 279
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 310
เทศบาลตำบลคลองพิไกร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 280
กิจกรรม "จังหวัดสะอาด" 3Rs-ประชารัฐ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านน่ามอง คลองพิไกรน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 289
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 462
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคลลในครอบครัว 362
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด 394
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 350
อบต.บ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย มาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพิไกร 339
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 491

ติดตามเราผ่าน facebook

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1173307
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
309
122
603788
5273
9091
1173307

Your IP: 54.196.213.0
2018-02-18 09:56