ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล


ติดตามเราผ่าน facebook

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

1203759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
406
466
633673
7074
10475
1203759

Your IP: 54.159.85.193
2018-05-28 00:28